پرداخت Payment

پس از انتخاب محصول و یا محصولات مورد نظر خود، برای هماهنگی در مورد موجودی و یا نیاز به ثبت سفارش، با گیلاگراف تماس بگیرید.

پس از آن برای پرداخت مبلغ فاکتور صادر شده می توانید از فرم زیر استفاده بفرمایید.
و یا به لینک پیامک فاکتور مراجعه کنید

تومان