معرفی و تماس About

یالطیف

و با سلام

سلام حديٹ ملكے هستم، دیجیتال آرتیست، وقتی برای یکی از داستانهای تصویری مشغول ساخت دکور و شخصیت با خمیر و نمد بودم، متوجه اثر آرامش بخش عجیبی شدم که برایم به همراه داشت . آرامشی از تمرکز و جدایی از سرعت زندگی و آرامشی از پیاده کردن تفکرات و ایده ها در ساخته ها…. از اینکه با چشمان زیبایتان از آن ها بازدید می کنید سپاس گزارم

راه های تماس و سفارش اینجا

  (خانم متین فر)

 email – Whatsapp

In the name of God

Hi dear friends, my names is Hadis, I am a digital media artist  but I feel my tranquility in handcarfts. Thanks visiting my gallery and shop.

нadιѕ мaleĸι-

 email – Whatsapp– linktree

****************

Bonjour mes amis
Je m’appelle Hadis, et je suis artist de l’art digital. Ici je montre mes art pour vendre, si vous voulez avoir informations sur tourism, contactez moi
mes cordiallement
Hadis